EU Projects

 

 

 

Działanie 6.1  Paszport do eksportu

 

Projekt "InfiniteDATA - rozwój eksportu"

 

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

Umowa o dofinansowanie   UDA-POIG.06.01.00-14-080/13-00 z dnia 05.03.2015 roku

 

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej mikro przedsiębiorstwa InfiniteDATA Sp.z o.o. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uzyskanie przychodów z eksportu oraz  zwiększenie udziału eksportu w przychodach spółki .

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe 1/2015: Badanie rynku w 5 krajach wybranych do eksportu oraz przygotowanie ofert współpracy dla każdego z 5 wybranych krajów.

Zapytanie ofertowe 2/2015: Organizacja udziału Zamawiającego w 2 imprezach targowych oraz organizacja 25 spotkań z partnerami handlowymi w wybranych do eksportu krajach.

Zapytanie ofertowe 3/2015: Realizację działań promocyjnych i marketingowych w ramach projektu.